ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Nabídka kroužků Cvoček při ZŠ Mitušova 8

Pro nový školní rok budou kroužky nabídnuty dětem již jen v budově Mitušova 16.
Za existence školy byly nabízeny roůzné kroužky. Za zmínku stojí např. aerobik pro děti, aerobik pro dospělé, angličtina, atletika a gymnastika, badminton, bojová umění, florbal, keramika, počítačový klubík, stolní tenis, taneční kroužek nebo vaření.