ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Centrum volného času při ZŠ Mitušova 8
Speciální pedagogická péče


spp


sppvymezenipojmu

Ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků zajišťuje poradenskou pomoc naše Školské poradenské pracoviště.