ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Historie ZŠ a MŠ Mitušova 8, Ostrava 1966-2009

15. srpna 1966 nastala doba překotného stěhování školních potřeb, snášení nábytku, aby mohla být nová škola slavnostně 2. září 1966 otevřena.

(zpráva z kroniky)

Za svou 41 let trvající tradici se v lavicích školy vystřídala celá řada žáků, za katedrou stanula stovka učitelů. Zalistujme tak trochu historií a přibližme si alespoň zlomek života školy. V den svého zahájení v roce 1966 měla škola 18 tříd s 527 žáky. V době oslav 30.výročí v letech 1995/96 měla škola 18 tříd s 455 žáky. Ve školním roce 2001/2002 studovalo na škole 544 žáků ve 22 třídách. V době oslav 40.výročí založení školy v roce 2006 studovalo na škole 468 žáků v 21 třídách Počet žáků pro nás nemá kritickou klesající tendenci, kterou prorokují sdělovací prostředky, ale tendenci vyrovnaného počtu žáků, pro kterou jsme svou prací mnohé udělali. Od roku 1990 je škola sídlem Učitelské společnosti Ostrava- centrem regionální historie, organizátorem společenskovědných i populárních soutěží na úrovni okresu i kraje.

1. 1. 2016 jsme byli sloučeni se ZŠ a MŠ Mitušova 16.
Od počátku školního roku 2020/2021 byly webové stránky naší budovy umístěny do archivu ZŠ Mitušova 16.
V září školního roku 2021/2022 byly poslední dvě třídy umístěny na hlavní budovu a naše budova M8 přešla do vlastnictví či pronájmu jiného majitele.

Malý kaleidoskop2017 - 2018
- výuka Aj s rodilým mluvčím
- Bludiště televizní pořad s žáky 9. ročníků
- Bobřík informatiky
- Den požární bezpečnosti
- anglická soutěž Can you spell, please?
- Kdo s koho?
- Kdo skáče výš?
- Krajské kolo Ars poetika – Puškinův památník
- Literární kvíz
- Matematický klokan
- Mezinárodní sportovní den 11. ročník
- My town – anglická soutěž
- Noc s Andersenem – 2.ročník
- okresní kolo Dějepisné olympiády
- okresní kolo Fyzikální olympiády
- podzimní sběrová soutěž
- výjezd Salzburg
- Soutěž v počítačové grafice
- Pythagoriáda
- První pomoc pro život
- Přírodovědný klokan
- Recitační soutěž
- Hudbou proti drogám
- Vitamínový den
- Drakiáda
- Den Země
- Hurá na tretru
- výjezd Osvětim
- krajské kolo Dějepisné olympiády
- jarní sběrová soutěž
2016 - 2017
- Drakiáda
- podzimní sběrová akce
- školní turnaj v ping- pongu
- Bobřík informatiky
- Pohár základních škol ve florbalu
- školní kolo Dějepisné olympiády
- výtvarná soutěž – Barevný podzim
- Hodina kódu - základy programování
- obvodní kole ve florbalu
- Mikulášská nadílka
- Mikulášská vybíjená
- Vánoční laťka
- Vánoční den
- Návštěva žáků 1. stupně v Planetáriu
- Kdo skáče výš? - přátelské utkání na ZŠ Srbská
- okresní finále ve florbalu
- okresní kolo Dějepisné olympiády
- Zimní ozdravný pobyt 1. stupně Velké Karlovice
- Karneval pro žáky 1.stupně
- ples SRPŠ
- lyžařský kurz – Vrbno p. Pradědem
- mezitřídní soutěž v přehazované
- lyžování na Vaňkově kopci – akce SRPŠ
- recitační soutěž
- Vitamínový den
- krajské kolo Dějepisné olympiády
- Atletické přebory
- okresní kolo Fyzikální olympiády
- obvodní kolo ve vybíjené
- Noc s Andersenem
- orientační běh
- obvodní kolo ve vybíjené
- krajské kolo – Puškinův památník
- jarní sběrová soutěž
- výtvarná soutěž Myslivost očima dětí
- Den Země
- štafetový pohár
- orientační běh O tričko mistryň světa
- Pohár rozhlasu
- Kdo s koho
- soutěž Moje oblíbená kniha
- Literární kvíz
- Mezinárodní sportovní den 10. ročník
- anglická soutěž Can you spell, please?
2015 - 2016
- slavnostní zahájení školního roku
- výjezd žáků do Skotska – projekt podpořený z OP vzdělání pro konkurence schopnost
- výjezd žáků 2. ročníků – Valšov
- výjezd do Berlína - projekt podpořený z OP vzdělání pro konkurence schopnost
- sběrový týden
- turnaj ve stolním tenise
- projektová den – Zlepšování praktických dovedností
- Drakiáda
- školní turnaj v badmintonu
- účast v soutěži škol obvodu – Technická dovednost
- orientační běh – finále škol
- výtvarná soutěž – Barevný podzim
- turnaj ve florbalu – Think Blue Cup
- mezitřídní turnaj ve futsalu
- mikulášská laťka
- Čertoviny s Mikulášem
- výjezd do Žiliny
- Vánoční den
- vánoční laťka
- okresní kolo dějepisné olympiády
- pasování na čtenáře
- vitamínový den
- anglická soutěž
- lyžařský kurz 2.stupeň- Vrbno p. Pradědem
- recitační soutěž 1.st.
- zimní ozdravný pobyt Pod Javorem – Velké Karlovice
- krajské kolo dějepisné olympiády
- orientační běh
- vybíjená dívek – obvodní kolo
- sběrový týden
- Puškinův památník
- finále soutěže Think Blue Cup Praha
- výtvarná soutěž Myslivost očima dětí
- minikopaná – obvodní kolo
- dopravní soutěž
- mezitřídní soutěž ve futsalu
- mezitřídní soutěž v přehazované
- karaoke párty – akce SRPŠ
- orientační běh
- atletický čtyřboj
- zdatný páťák
- pohár rozhlasu
- Zlatá tretra
- Kdo s koho
- Mezinárodní sportovní den 9. ročník
- Mezinárodní den dětí
- exkurze – Vysoké Tatry
2014 - 2015
- Zahájení školného roku
- Účast v soutěži stáří očima dětí
- Beseda s olympionikem Šárka Kašpárková
- Drakiáda
- Helloween párty
- Keramická dílna pro předškoláky
- Bobřík informatiky, soutěž pro 5.- 9. ročník
- Zájezd do Žiliny k partnerské škole
- Střelecká olympiáda 8.-9. ročník
- Mikulášská nadílka v MŠ
- Čertování s Mikulášem na I. stupni
- Vánoční den, rozsvícení stromečku, dílny, jarmark
- Den otevřených dveří
- Přebor škol ve snowbordingu
- Okresní kolo dějepisné olympiády
- Pololetní vysvědčení
- Lyžařský kurz II. stupně
- Usměvavé lyžování
- Zimní ozdravný pobyt I. stupně
- Krajské kolo dějepisné olympiády
- Technická olympiáda
- Den orientace v přírodě
- Soutěž Puškinův památník
- Krajské kolo basketbalu
- Sběrový týden
- Den země – projekt
- První pomoc pro život
- Den matek v MŠ
- Akce k 70. výročí osvobození Ostravy
- Zájezd do Anglie
- Keltičkův kahan
- Exkurze žáků do Litoměřic
- Zájezd žáků do Rakouska
- Škola v přírodě 2.AB
- Závody v lukostřelbě
- Zahradní slavnost s Hopsalínem v MŠ
2013
- zahájení školního roku
- 72 hodin - Ruku na to
- Soutěž Technická dovednost
- Drakiáda
- projektový den - Advent
- Mikulášská laťka
- vánoční jarmark a tvůrčí dílny, vánoční laťka
- Den otevřených dveří
- zápis do 1. tříd
- Čokoládová vařečka
- lyžařský výcvikový kurz
- Školní ples
- Maskiáda
- projektový den Město, ve kterém žiju
- Den Země
- Ostravské školní hry
- škola v přírodě
- Výjezd do Polska
- Celostátní kolo Dějepisné olympiády
- Exkurze - Krakow, Osvětim
- Exkurze - Praha
- Mezinárodní sportovní den
- Návštěva Mike Rodgerse
2012-Den otevřených dveří
-Zápis do 1.tříd
-Okresní kolo dějepisné olympiády
-LVVK Velké Karlovice
-ZOP 1.stupeň Malenovice
-Velikonoční pečení
-Krajské kolo Dějepisné olympiády
-Den Země
-Den s Českou policií
-Školní poznávací zájezd do Londýna
-Pětiboj pro žáky 1. stupně
-Mezinárodní sportovní den 5. ročník
-Výjezd do partnerské školy Katovice
-Zahájení školního roku s Honorárním konzulem A. Zedníkem
-Výjezd do partnerské školy V Žilině
-Vánoční den,vánoční jarmark
2011-Den otevřených dveří
-LVVK Velké Karlovice
-Bruslení rodičů s dětmi - akce SRPŠ
-Zimní ozdravný pobyt pro žáky 1.stupně - POMA Malenovice
-Jarní tvůrčí dílny
-Velikonoční pečení
-Krajské kolo dějepisné olympiády
-Keltičkův kahan - celoměstská dějepisná soutěž
-45. výročí školy - Akademie, setkání bývalých i současných pracovníků školy
-Mezinárodní sportovní den - 4. ročník
-Dny ruské federace - návštěva honorárního konzula Ing. Aleše Zedníka
-Škola v přírodě Mečová
-VIII. Festynie rodziny - Katovice
-Sportovní utkání v Žilině
-Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromečku
2010-Okresní kolo DO
-LVVK Velké Karlovice
-Bruslení pro žáky 2.stupně
-Zimní ozdravný pobyt pro žáky 1.stupně
-Oslava Velikonoc
-Krajské kolo DO
-Výlet do Osvětimi - 8. - 9. ročníky
-Švp Horní Bečva
-Mezinárodní atletické závody Ostrava - Žilina - Katovice
-Cyklistický výlet
-Poznávací zájezd Paříž
-Den dětí
-VII. Festynie rodziny - Katowice
-Sportovní utkání v Žilině
-Vánoční den, jarmark, rozsvícení vánočního stromečku
2009-Koledování na ZŠ a MŠ Mitušova 8 s návštěvou přátel ze ZŠ R. Zaymuse ze Žiliny
-lyžařský výcvik ve Velkých Karlovicích
-okresní kolo Dějepisné olympiády
-exkurze Tutanchamon v Brně
-oslava Velikonoc - velikonoční pečení
-Krajské kolo Dějepisné olympiády na ZŠ Mitušova 8
-Integrovaný záchranný systém
-Atletické závody pro partnerské školy z Katovic a Žiliny
-"VI Festynie rodzinny" v Katovicích
-Adaptační kurz 6.ročníky
-Výjezd do Žiliny - sportovní a výtvarné soutěže
-Den otevřených dveří, Vánoční den - jarmark, rozsvícení vánočního stromečku
2008-výjezd Praha - Vladštejn - výstava
-pokračování spolupráce s partnerskými školami v Žilině, Katovicích a Omiši
-nový světelný přechod před školou
-beseda s pamětníky bitvy u Sokolova, beseda s Karlem Lopraisem
-exkurze - Katovice - muzeum chleba a stříbrné doly
-Dějepisná akce - Důl Michal
-Den otevřených dveří + vánoční besídka
-Adventní koncert dětského pěveckého sboru ZŠ Mitušova 8 - kostel sv. Ducha, Ostrava - Zábřeh
2007-návštěva družební školy a příprava plánu na rok 2007
-zahájení výuky podle školního vzdělávacího programu Cesta za poznáním
-Vánoční jarmark
-Navázání partnerství se základní školou.I.J.Paderewskego Katovice
-Den Země zasazení stromu Sakura, který žáci věnovali ministryni školství
2006-akce Netradiční Velikonoce -srovnání s oslavami v družebních školách v Polsku, na Slovensku
-ocenění učitelů - vyznamenání MMO Mgr.Jana Jeřábková
-oslavy 40.výročí založení školy
-slavnostní otevření lehkoatletického oválu Duhového hřiště
-podpis smlouvy s partnerskou školou v Omiši - Chorvatsko
-okresní a krajské kolo Dějepisné olympiády
2005-práce na projektu školy - Staletí kolem nás
-Slavnostní otevření Duhového hřiště / dar MMO a ČEZ/
-filmového Oskara za dokument - 60 let života v míru- získali žáci Jan Dudek, Martin Fabián a Jakub Koutný/videozáznam o památkách Ostravy - Jih/
-zahájení akce Eurokurzy lyžování/granty EU/
2004-oslava vstupu do EU - telemost mezi družebními školami
-výjezd žáků školy do Řecka-ozdravný pobyt
2003-vytvoření společného právního subjektu ZŠ a MŠ Ostrava - Hrabůvka,Mitušova 8
-vytvoření Centra volného času
-pojem holocaust a návštěva žáků 9.tříd Osvětimi a Krakowa
-Setkání českých a slovenských pedagogů v Těrchové/Slovensko/
-ukončení projektu Sokrates-Partnerství škol
2002-přihlášení se do projektu Phare - spolupráce se ZŠ Romualda Zaymuse
-vítězství žáků 8.tříd v soutěži Co víš o Katovicích
-společné dobývání hradu Strečno/česká a slovenská škola/
2001-návštěva delegace učitelů z Arneda a Wroclavi na ZŠ Mitušova 8
-výjezd 40 žáků školy do španělského Arneda,Barcelony
-výjezd 30 žáků školy do Wroclavi
2000-zahájení spolupráce se školami ve španělském Arnedu, polské Wroclavi
1999-zahájení spolupráce s Lyceem v polské Wroclavi
-příprava projektu Sokrates - Partnerství škol
1998-založení Žákovské rady
-vznik Sdružení rodičů školy
1997-organizátor soutěže Mladý historik (krajské kolo) - pořádá se každoročně
-zakladatel soutěže znalostí "Co víš o Ostravě" - pořádá se každoročně
-organizátor besed s autory učebnic společenskovědních předmětů
1996-organizátor tiskových konferencí ostravských škol "Hovoříme s policií ČR"
od 1994-vítěz soutěže "Kdo s koho"
-spolu s ČČK organizátor ozdravných pobytů žáků (do roku 2002 bylo zorganizováno 52 ozdravných pobytů)