ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mitušova 6 a ZŠ Mitušova 8

Původně založené občanské sdružení rodičů a přátel školy při Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 6 bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ke dni 10. 11. 1998. Po sloučení MŠ Mitušova 6 a ZŠ Mitušova 8 do jednoho subjektu se k SRPŠ MŠ připojila také ZŠ dne 23. 9. 2004.
Ve školním roce 2017/2018 se Spolek rozhodl rozšířit svou činnost i v MŠ Mitušova 90 a ZŠ Mitušova 16. Jako každý jiný spolek má svého předsedu, výbor a je oficiálně zapsán u Krajského soudu v Ostravě.
SRPŠ si klade za cíl získávat granty Úmob O.- Jih a MMO Ostravy v oblasti volnočasových aktivit a další finanční prostředky ze sponzorských darů. SRPŠ usiluje o zapojení nejširší rodičovské veřejnosti do dění ve školce a škole, klade důraz na posílení pocitu sounáležitosti mezi žáky, rodiči, mateřskou školou a základní školou. SRPŠ se snaží vzbudit zájem rodičů a podnítit je k aktivní spolupráci.
V uplynulých letech proběhla řada úspěšných akcí.
Ve školce: karneval,broučkiáda, Mikuláš, MDD s pasováním prvňáčků, vánoční dílna, zahradní slavnost a mnohé další. a mnohé další.
Ve škole: Halloween, MDD, sportovní soutěže ( ping-pong, futsal, přehazovaná,..), drakiáda, vánoční jarmark a tvůrčí dílna, den otevřených dveří v ZŠ, matematická soutěž,.soutěž AJ, recitační soutěž, večerní lyžování na Vaňkově kopci, Noc s Andersenem a mnohé další.
Pro rodiče: tradiční školní ples