ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Management školy

Informace platné ke školnímu roku 2020/2021

e-mail funkce telefon
Mgr. Martin Pail pail@zsmitusova16.cz ředitel školy Mobil: 736 761 940
Mgr. Robert Novotný novotny@zsmitusova16.cz zástupce ředitele M16, metodik-preventista sociálně patologických jevů Mobil: 724 059 338
Mgr. Pavlína Pustková pavlina.pustkova@zsmitusova8.cz zástupce pro odloučené pracoviště ZŠ Mitušova 8 Mobil: 601 090 508
Věra Naďová vera.nadova@zsmitusova8.cz personalistka Mobil: 724 025 339
Jana Glumbíková jana.glumbikova@zsmitusova8.cz vedoucí školní jídelny Mobil: 601 090 512
Mgr. Dagmar Celtová celtova@zsmitusova16.cz výchovná poradkyně Mobil: 739 209 214