ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Perličky našich žáků


perličky

Vtipné odpovědi či reakce žáků naší školy:

 • Dotaz žáka: Je tady, prosím, nějaká paní učitelka na baterky? (myšlena paní učitelka zajišťující sběr baterií). Odpověď: Všechny!!
ČAS
 • Jak se říkalo Josefu II.? Odpověď: Pepíku. Správná odpověď: selský král
Český jazyk
 • V chlévě stály krávy a bicí
 • Doplň přísloví…Láska prochází… Odpověď: žaludem
 • O čem vypráví Haškův Švejk? Odpověď: vypráví příhody z osobního života Jiráska
 • Co znamená zkratka OSN? Odpověď: osoba sociálně negramotná
 • Učitel národa J. A. Komenský pronesl větu: "Učit se, učit se, učit se."
 • Charakteristika ženské postavy: je to žena nenechavá, žádný problém nenechá nevyřešený
Dějepis
 • Co je rétorika? Odpověď: řeznictví
 • Říjnová revoluce proběhla v listopadu a protože bylo špatné počasí, tak se dohodli, že to přesunou
 • Jmenuj co nejvíce řeckých bohů. Odpověď: Athéna a Hermafrodit
 • Husité používali upravené zemědělské nářadí např. cyp a vydlice
 • Řečtí bohové se jmenovali Lakčo a Makču
 • Stalin, Churchill a Roosewelt byli dobrá trojka
 • Napoleon táhl do Egypta, aby se opálil
 • Co bylo humno? Chodilo se zde kadit a bylo zde hnojivo
 • Která listina umožnila vládnout Marii Terezii? Lisabonská smlouva
 • Nejvýznamnější stavební památky Ostravy jsou Karlův most a Karlova univerzita
Fyzika
 • Dvoudobý motor je gynekologický motor. Správná odpověď: neekonomický
 • Jakou ochranu lze využít před jaderným zářením? Odpověď: opalovací krém
 • Elektrické napětí měříme buzolou
Hudební výchova
 • Rodiče J.S.Bachovi zemřeli dříve než se narodil.
 • Smetana napsal operu Labe, Blaničtí rytíři… poslední operu nedohrál, protože zemřel
 • Bedřich Smetana byl swingový zpěvák
 • Klavír je bicí nástroj
Informatika
 • Nejkvalitnější je tiskárna bodací, protože boduje pomocí jehlicové hlavy
 • O permanentní paměti ROM: ... je to paměť perverzní
Matematika
 • Úhel větší než 180 stupňů se nazývá nekonfliktní (správná odpověď měla být nekonvexní)
 • Pravoúhlý trojúhelník má pravé rameno jinak dlouhé
 • Nejdelší strana v pravoúhlém trojúhelníku se nazývá přívěsna
 • Tupý úhel má 3 tupé úhly
Občanská výchova
 • Prezervativ se dává pod kůži ženy.
 • Mechanická antikoncepce se dává do těla strojem.
 • Jaké jsou formy mzdy? Odpověď: denní, ranní, noční a půlnoční
 • Jehovisté nabízejí časopisy ABC a Relax
 • Terorismus je stav, když někdo někoho teroruje
 • Xenofobie je nenávist ke všemu živému
Přírodopis
 • Stavba kosti: kostní dřeň, houbovitá tkáň, předkožka
 • Jak se nazývá kříženci koně a osla? Odpovědi žáků: Mula a moulec, mula a malec, mula a zmetek. Správná odpověď: mula a mezek
 • Hlodavci si chytí potravu tlapkama a "roztomile" ji sní.
 • Jak jsou živočichové přizpůsobeni prostředí? Netopýři mají křídla, ryby ploutve a primátor chápavé končetiny
 • Rosnička se používala jako teploměr
 • Samec tura domácího je turek a mládě tureček
 • Jak se nazývá místo, kde zaniká zemská kůra? Černá díra (Správná odpověď: hlubokomořský příkop)
 • Anatomie je věda o vesmíru
 • Doplň část pohlavní soustavy, ve které se vyvíjí plod. Odpověď: varle
 • Jmenuj hlodavce, nejběžnějšího obyvatele lidských příbytků. Odpověď: bobr
 • Spavou nemoc přenáší moucha WC obecná
 • Velryby žijí v moři většinou v tlupách
 • Konečník umožňuje vyvrhovat jedovaté látky
 • Mechorosty žijí na trávě v lesích. Přidržují se přísavkami
 • Základní části lidské kostry: lebka, hruď, 2 páry noh, 2 páry ruk
 • Rozdíl mezi denními a nočními motýly: denní jde vidět a dá se chytnout, noční nejde vidět a nejde chytnout
 • Oplození je odfouknutí semínek
 • Jak se pozná stáří jelena? Podle parohů - mladý má chlupaté, starý odřené
 • Proč se v současnosti chovají koně? Pro turisty a do salámů
 • Jmenuj lovnou zvěř (kopytníky): medvěd, mezek horský
 • Z jakého zvířete je maso hovězí? ze slepice, kozy, koně
 • Z jakého zvířete je maso skopové? ze skopa, vola
 • O životě vos:
 • Vosy kradou včelám med a jedí vše, co je sladký, a jsou protivný
 • Dělnice lítají pro nektar a dělník oplodní královnu a zemře
 • Když královna využije čmeláka, tak ho vyhodí
 • Samičky se starají o vajíčka a samci nosí jídlo
 • O životě včel:
 • Vosa má žihadlo špičaté, včela ohnuté
 • Trubec otěhotňuje královnu
 • Včelí produkty: med, medový krém, medovina, svíčky
Zeměpis
 • Co je to UFO? Odpověď: incident na obloze
 • Pro zemědělství na Sibiři nejsou podmínky, chová se zde kožešinová zvěř např. bourec morušový
 • Skleníkový efekt je to, že se skleník rozkládá pomalu
 • Co je to čardáš? lidový pokrm