ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Školní dokumenty


Důvod založení: Organizace byla zřízena za účelem výchovy a vzdělávání ve školách zařazených do školského rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Předmět činnosti: •poskytování základního vzdělávání •poskytování předškolního vzdělávání •provozování školního stravování •poskytování závodního stravování •poskytování zájmového vzdělávání

Informace o zpracování osobních údajů GDPR pdfpdf
Školní řád pdfpdf
Sazebník úhrad pdfpdf docdoc
Poskytování informací pdfpdf docdoc
Minimální preventivní program pdfpdf docdoc
Celoroční plán práce pdfpdf docdoc
Provozní řád víceúčelového hřiště pdfpdf docdoc
Výroční zpráva za rok 2014/2015 pdfpdf docdoc
Výroční zpráva za rok 2013/2014 pdfpdf docdoc
Inspekční zpráva 15. - 17. 1. 2013 pdfpdf docdoc
Výroční zpráva za rok 2012/2013 pdfpdf docdoc


Vlastní hodnocení školy 2010

Školní preventivní strategie 2009-2013

Vnitřní řády učeben

Provozní řád školy

Organizační schéma

ICT plán

Školní vzdělávací program

Nejdůležitější předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 107/2008 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 62/2007 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 116/2011 Sb Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních