ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Formuláře


Žádost o uvolnění žáka z vyučování
je žádost rodičů žáka 2. stupně o uvolnění žáka během vyučování (např. z důvodu návštěvy lékaře). Žák jej předloží učiteli dané hodiny a při odchodu odevzdá třídnímu učiteli.
Žáka 1. stupně nelze takto uvolnit. Rodič si jej musí osobně vyzvednout.
Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění žáka
je žádost rodičů o omluvení dítěte na dobu delší než 1 den (dovolená, sportovní soustředění apod.). Žádost schvaluje třídní učitel a povoluje ředitelka školy.
Termín podání je minimálně 3 dny předem.


Žádost o odklad povinné školní docházky pdfpdf docdoc
Zápisní list pdfpdf docdoc
Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky pdfpdf docdoc
Žádost o příjetí dítěte k základnímu vzdělání: pdfpdf docdoc
Žádost o individuální plán: pdfpdf
Žádost o vzdělávání podle IVP: pdfpdf docdoc


Žádost o uvolnění žáka

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění žáka z výuky v předmětu

Žádost o přestup z jiné školy

Žádost o přestup do jiné školy

Potvrzení žáka školy

Potvrzení o účasti

Žádost o uvolnění žáka z MŠ

Žádost o slovní hodnocení žáka