ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Učitelská společnost v Ostravě

USVO v roce 2016 ukončila svou činnost. Děkujeme výboru USVO za dlouholetou a svědomitou práci.

   Je tomu více než 17 let, kdy ostravští učitelé založili své profesní sdružení - Učitelskou společnost v Ostravě. Za dobu svého působení se vystřídala v USVO celá řada vynikajících pedagogů. Učitelská společnost uspořádala více než 236 akcí pro své učitele, děti i občanskou veřejnost.
   Od roku 1995 je zapojena do grantových systémů města, obce, MŠMT kraje, podílí se i na grantech vyhlášených dalšími neziskovými organizacemi. Od roku 2000 řeší projekty EU - Socrates a Phare. Na posledních dvou úzce spolupracuje i s kolegy ve slovenském a polském příhraničí. V rámci česko-polských dnů, jejichž pořadatelem je Statutární město Ostrava, vytváří již 5.rokem otázky pro populárně - vzdělávací část soutěže. Za posledních pět let tak vznikla neformální přátelství nejen mezi ostravskými a katovickými školami, ale především byly navázány osobní kontakty mezi pedagogy a žáky. Mnohé školské subjekty spolu připravují projekty Sokrates a Phare. Svědčí o tom velmi dobrá spolupráce mezi ZŠ Mitušova 8, ZŠ Krestova, ZŠ Mjr.Nováka, ZŠ Dvorského a polskými školami v Katovicích a Wroclavi. V rámci příhraniční spolupráce navázaly školy v obvodu Ostrava-Jih velmi kvalitní styky i se školami ve slovenském příhraničí. S městem Žilinou spolupracují na projektech "Přátelství bez hranic".
   České a polské děti, vítězové česko–polských dní, se mohly setkat v letech 2005 a 2006 v rámci soutěží "60 let žijeme v míru" v Ostravě, na podzim 2006 jim polská strana ukázala historický Krakov a prohlédly si i osvětimský koncentrační tábor. Polské děti se na návštěvě Ostravy seznámily s tradicí dobývání uhlí na Ostravsku, navštívily Slezskoostravský hrad a Novou radnici.
   Každoročního Vánočního setkání USVO se účastní i vzácní hosté z Katovic a Žiliny. V roce 2005 to byla delegace pod vedením Mgr. Jiřího Szmajda - předsedy Svazu učitelů Katovic a Mgr. Lydie Lonckové-ředitelky ZŠ Romualda Zaymuse v Žilině. Starosta městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Otakar Veřovský přijal vzácné hosty spolu ze zástupci vedení USVO na radnici obce. Setkání probíhalo v duchu další spolupráce, která pokračuje nejen při řešení příhraničních projektů, ale i osobními kontakty.

USVO každoročně volí radu,která pracuje ve složení


předsedkyně: Mgr.Jana Jeřábková
jednatelka: Mgr.Danuše Ševčíková
členka: Mgr.Vlasta Krmášková
členka: Mgr.Eliška Müllerová
člen:     Mgr.Jan Matějný


Získané granty na rok 2010

Lidé kolem USVO 2010
Tradice 20 –ti let činnosti USVO